Základní škola a mateřská školaDalešice

Projekt "Cesta ke zdraví"

Žijeme ve zdravém prostředí

 • sbíráme starý papír, elektrospotřebiče, baterie, tonery, použitý olej
 • třídíme odpad ve třídách
 • zapojíme se do akce "Čistá Vysočina"
 • zúčastníme se Netradičního pětiboje a Olympiády neúplných škol 
 • navštívíme Dětské sportovní centrum

Staráme se o zvířátka

 • pečujeme o naše mazlíčky
 • spolupracujeme s MS Dalešice

Chráníme si své zdraví

 • pěstujeme bylinky na školním pozemku
 • vaříme si zdravé pokrmy
 • velké přestávky trávíme na školní zahradě
 • navštívíme solnou jeskyni a výchovné programy
Spolupracujeme s rodiči a veřejností
 • pořádáme besídky a dílničky