Základní škola a mateřská školaDalešice

Historie školy

Již v letech 1885 – 1890 bylo zřejmé, že stávající škola nevyhovuje a že bude  potřeba postavit školu novou. Začala jednání a přípravy k zahájení stavby vyvrcholily. 19.3.1902 byl položen základní kámen a stavba nové školy začala. Práce probíhaly velmi rychle Její výstavba trvala pouhých 8 měsíců. 29. listopadu 1902 bylo zažádáno o její kolaudaci. Ta proběhla bez závad a 1.ledna 1903 po velké oslavě byla předána do užívání. Dne 2.ledna 1903  začalo v nově postavené trojtřídní škole vyučování. Od svého otevření slouží, až na roky 1982 – 1991, kdy byla škola pro nedostatek žáků uzavřená, dodnes. Vystřídalo se v ní mnoho ředitelů, učitelů a žáků.

Ředitelé, kteří vedli dalešickou školu v posledních 105 letech:

 • 1903 – 1905 Alois Kliment
 • 1905 – 1906 Antonín Votava
 • 1906 - 1922 Alois Lehký
 • 1922 – 1932 Bohumil Nezval
 • 1932 - 1933 Anna Grossmanová
 • 1933 – 1940 Vojtěch Mácha
 • 1940 – 1941 Alois Harant
 • 1941 – 1948 Vilém Marek
 • 1948 – 1952 Josef Herman
 • 1952 – 1962 František Kozák
 • 1962 – 1964 Antonín Macháček
 • 1964 – 1976 Jan Kovacs
 • 1976 – 1982 Stanislav Veselý
 • 1982 – 1991 - škola uzavřena
 • 1991 – 1998 Marie Franková
 • 1998 – Mgr. Alena Stupková

Po uzavření školy v roce 1982 dojížděli žáci do školy v Hrotovicích. Spolu s nimi tam přešli i vyučující Stanislav Veselý a Marie Plachá. Rovněž tam byly převezeny i veškeré učebnice, žákovské potřeby, učební pomůcky, materiál CO a většina inventáře. Uzavření školy trvalo celých 10 roků. Nikomu se uzavření školy nelíbilo. Zůstala v ní jen MŠ. Netrvalo však dlouho a začalo se s přestavbou celé budovy. V roce 1984 vznikla v prvním patře nová moderní MŠ  s kuchyní, jídelnou, hernou, ložnicí a kanceláří ředitelky. Do přízemí byl přestěhován MNV. Protože MŠ měla mít svůj vlastní vchod, byla v zadní části    budovy přistavěna šatna a schodiště do MŠ. Do školy musely děti již od 1. třídy dojíždět do Hrotovic. Zlom nastal až v roce 1989, kdy po „Sametové revoluci“ došlo ke změně politického systému a našemu národu byla otevřena cesta k demokracii a ke svobodě. ZŠ prodělala během svého působení mnohé změny.   V roce 1991 byla na žádost občanů a obecního zastupitelstva škola znovu otevřena. Protože však byl malý počet žáků, byla zřízena jednotřídka se čtyřmi ročníky, která byla umístěna v bývalé zasedací místnosti obecního úřadu. Ředitelkou se stala paní Marie Franková, učitelka z Hrotovic.

V roce 1995 byl velký nárůst dětí do 1.ročníku. Proto obecní zastupitelstvo schválilo přístavbu nové třídy. V roce 1996 došlo k částečné změně projektu, protože bylo rozhodnuto, že by škola měla sloužit ke svému účelu. MŠ i kanceláře OÚ byly přemístěny jinam. Začaly další stavební úpravy, které musely    být hotovy do zahájení školního roku 1996/1997. Vše se podařilo včas dokončit a školní rok 1996/1997 byl slavnostně zahájen ve dvou třídách 1.- 5. ročníku. Začala fungovat i školní družina.

V roce1997 pokračovaly práce na obnově vnějšího pláště školy, škola dostala novou fasádu, byla opravena střecha, okapy, natřena okna a opraveny školní hodiny. Téhož roku vzrostl opět počet žáků, proto musela být otevřena třetí třída, která byla umístěna v přízemí. V roce 2003 byly opraveny omítky ve sklepních prostorách. Rovněž i zahrada byla nově upravena. 

I v dalších letech se stále něco opravovalo, upravovalo i vybavovalo. Tak jako v městských školách, i u nás mají děti dnes možnost využívat moderní učební pomůcky. Bývalí pedagogové, stejně tak i bývalí žáci, se do naší školy rádi vracejí.        

Škola má pro obec velký význam. Ne nadarmo se říká „bez školy obec nežije, ale pomalu vymírá.“ Proto jsme rádi, že naše škola přestála všechny     překážky a dodnes slouží nové generaci žáků. Od  1.ledna 2003 je škola v právní subjektivitě. Součástí školy se staly MŠ a jídelna. Toho využíváme ve prospěch žáků, zlepšujeme spolupráci a naším cílem je, abychom dětem co nejvíce usnadnili přechod z MŠ do školy.

Významná osobnost ZŠ v Dalešicích

ZŠ v Dalešicích se může pochlubit tím, že zde u svých rodičů přebýval básník Vítězslav Nezval. Otec básníka, Bohumil Nezval, byl na zdejší škole ředitelem od roku 1922 do roku 1932. Ředitel Nezval se aktivně zapojil do života obce. Stal se starostou místního „Sokola“, organizoval oslavy k výročí vzniku Československé republiky i k narozeninám jejího prezidenta T. G. Masaryka. Nacvičoval s místními ochotníky divadelní hry. Byl jmenován zasloužilým učitelem a byl členem okresní školské rady. Při svém odchodu na odpočinek byl jmenován čestným občanem Dalešic. Zemřel ve věku 82 let.

Jeho syn, národní umělec Vítězslav Nezval, napsal řadu básnických sbírek. Psal i divadelní hry a překládal z francouzštiny. I když žil bohémským životem, vytvořil obdivuhodné umělecké dílo. Na jeho počest se v Třebíči pořádal festival moderní poezie „Nezvalova Třebíč“. Jeho účastníci pak absolvovali zájezd „Po stopách mládí  V.N.“, mimo jiné i do dalešické školy. Před školní budovou stojí básníkova busta.