Základní škola a mateřská školaDalešice

EU peníze do škol

 

EU + MŠMT

 

 

Otevřená škola, registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/…286            

Od 1. 9. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 717.892,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Školní asistent MŠ

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

-  Školní asistent ZŠ

- Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

 

 

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Dalešice II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020465

 

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 444.903,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Školní asistent - personální podpora MŠ

-Projektový den ve výuce MŠ

- Klub pro žáky ZŠ

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- Projektový den ve výuce ZŠ

- Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

 

 

 

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Dalešice, 

registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013746

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 804.421,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
  • Klub pro účastníky ŠD - čtenářský klub